Malik

Cinsiyet : Erkek
Kökeni : Arapça
Anlamı : 1. Sahip, bir şeye sahip olan, bir şeyi olan. Malikii'l-Mülk, Allah. 2. Yedi cehennemin hakimi ve kapıcısı olan melek. 3. Zebanileri idare eden melek. İmam Malik, Maliki mezhebinin kurucusu. Ashab bu ismi kullanmıştır.

Rastgele Erkek isimleri
Aztek
Aydinç
Yamaner
Mihca
Coşkunsu